Επενδυτικά προγράμματα ΕΣΠΑ

Marketing Plan & Πιστοποίηση Ποιότητας

Μελέτες υπαγωγής σε επενδυτικά προγράμματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ
Σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
Marketing plan
Πιστοποιήσεις ISO


Νέα Προγράμματα 2019- 2020

Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Μηχανοργάνωση

Ανάπτυξη ιστοσελίδας & Διαδικτυακές εφαρμογές
Web Design
Σχεδιασμός native εφαρμογών
Δημιουργία & Προμήθεια Λογισμικού

Υπηρεσίες προβολής & Διαφήμισης

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας & Λογοτύπου
Media Planning
Ενέργειες Below the Line
Ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές

SEE SOME PROJECTS FROM OUR WORKSHOP

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: (+30) 210 5053753 - 6951936933     Email: swotco@yahoo.com